Prvé použitie recyklovaného betónu vo verejnej budove mesta Viedeň - Byvaniein.sk

Mesto Viedeň kráča cestou k udržateľnej budúcnosti – stavia prvú verejnú budovu, v ktorej sa používa recyklovaný betón. Táto moderná budova bude slúžiť ako ubytovacie zariadenie pre približne 250 mestských zamestnancov a jej súčasťou bude fotovoltika, ekologické zásobovanie teplou vodou či nabíjacie stanice pre elektromobily. Viedeň tak podčiarkuje svoje záväzky v oblasti ochrany klímy a podpory udržateľných riešení.

 

Výstavbou nového ubytovacieho zariadenia pre približne 250 zamestnancov mesta Viedeň plní oddelenie magistrátu pre odpadové hospodárstvo a vozový park, skrátene 48er, svoju priekopnícku úlohu v oblasti ochrany klímy a cirkulárnej ekonomiky vo Viedni. Na Jedletzbergerstraße 1 v mestskej časti Simmering bola dokončená hrubá stavba tohto zariadenia. „Vo verejnej budove mesta Viedeň sa po prvýkrát používa recyklovaný betón. Zelená fasáda, fotovoltika, ekologické zásobovanie teplou vodou a nabíjacie stanice pre elektromobily sú ďalšími vrcholmi tejto budovy,“ hovorí mestský radca pre klímu, Jürgen Czernohorszky.

 

Pri búraní budov vzniká každoročne veľké množstvo sutiny a vybúraného betónu. Z tohto odpadu sa síce časť recykluje, ale veľká časť končí na skládkach. Správnym spracovaním tohto odpadu vzniká takzvané kamenivo, ktoré sa následne môže použiť na výrobu recyklovaného betónu pre nové stavby. V rámci aktuálneho stavebného projektu vo Viedni sa 48er zameriava na zvyšovanie povedomia o výhodách recyklovaného betónu. Aj keď dopyt po ňom je zatiaľ nízky, mesto Viedeň sa v súlade so stratégiou obehového hospodárstva rozhodlo vsadiť na recyklovaný betón pri stavbe nového verejného zariadenia a poukázať tak na možnosti a výhody udržateľného prístupu k stavebným materiálom.

 

Použitie tohto stavebného materiálu prináša dlhodobé ekologické výhody. Primárne suroviny sa šetria, prepravné vzdialenosti sú kratšie, menej materiálu končí na skládkach a rovnako sa znižujú emisie ovplyvňujúce klímu. Použitie recyklovaného betónu v novej budove mesta Viedeň má ukázať, že je plnohodnotnou alternatívou k tradičnému betónu. Czernohorszky dodáva: „Z dlhodobého hľadiska sa bude používanie tohto zdroje šetriaceho stavebného materiálu podporovať aj v ďalších tendroch mesta Viedeň. Rastúci dopyt po recyklovanom betóne podnecuje zvýšenú ponuku na trhu.“ Ideálnym scenárom je, že stavebný odpad a vybúraný betón sa spracujú priamo vo Viedni alebo v jej blízkosti a následne sa znovu využijú v nových mestských budovách.

 

Výstavba nového ubytovacieho zariadenia, ktoré nahradí dva starnúce kontajnerové prístrešky, by mala byť dokončená v júli 2024. „Jeden z našich hlavných cieľov je splniť ekologické požiadavky. Zelená fasáda a fotovoltika sú dôležitými súčasťami tohto cieľa a nemožno ich vizuálne prehliadnuť. Samozrejme, chceme tiež ukázať inovatívny stavebný materiál a ekologický charakter aj vo vnútri budovy. Niektoré povrchy betónových dielcov preto zbrúsime, t. j. zviditeľníme hrubozrnný recyklovaný materiál,“ hovorí Andreas Kuba, zástupca riaditeľa magistrátneho oddelenia pre odpadové hospodárstvo a vozový park.

 

Nová budova so sociálnymi a hygienickými miestnosťami, kanceláriami, zasadačkami, šatňami, sušiarňami, ako aj technickými a pomocnými miestnosťami je prvou svojho druhu v meste Viedeň. Monitoring vykonáva magistrátne oddelenie 39, teda skúšobný, inšpekčný a certifikačný orgán. Kvalita betónu sa testuje počas montáže, odoberajú sa vzorky, ktoré sa skúmajú v laboratóriu, a vykonávajú sa sprievodné skúšky betónu

na hotovej konštrukcii. Táto dokumentácia bude následne slúžiť ako podklad pre budúce použitie recyklovaného betónu.

 

Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :