Poistenie domácnosti - čo zahŕňa a ako si správne vybrať - Byvaniein.sk

Pre každého je dôležité mať v živote istoty. Mať domov, kam sa môžete kedykoľvek vrátiť. Tento bezpečný úkryt však môžu postihnúť rôzne nehody, prípadne, v tom horšom prípade, katastrofy. Pre bezpečnejší domov a istejšiu strechu nad hlavou ľudia siahajú po poistení domácnosti.

Čo všetko zahŕňa poistenie domácnosti a ako si vybrať správne poistenie tak, aby ste sa v prípade škody mali na koho obrátiť a aby vám mal kto poskytnúť pomoc a podporu?

Čo zahŕňa poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti je druh poistenia. Platíte si v ňom za to, aby vám poisťovňa v prípade zničenia či straty osobného vlastníctva v nehnuteľnosti nahradila prípadné vzniknuté škody.

Domácnosť teda predstavuje súhrn hnuteľných vecí ako zariadenie, cennosti a rôzne ďalšie veci a predmety. Ide o nábytok, domáce elektrospotrebiče, svietidlá, koberce, ale aj cennosti a veci osobnej spotreby ako šatstvo, obuv a podobne.

Pripoistenie domácnosti

Pri poistení domácnosti máte výhodu v tom, že okrem základného poistenia sa môžete pripoistiť aj pred určitými rizikami a získať tak nadštandardné krytie. Medzi najčastejšie riziká, ktoré obsahuje poväčšine každé základné poistenie, patria požiar, výbuch, vlámanie, vandalizmus, zasiahnutie bleskom, krupobitie, víchrica, zemetrasenie, povodeň, pád stromov, stožiarov a iných predmetov či zosuv pôdy.

Poistenie domácnosti si môžete rozšíriť o rôzne ďalšie pripoistenia, napríklad o poistenie skla proti rozbitiu či poistenie bicyklov mimo bytu. Takisto sa vaše nadštandardné krytie môže okrem živelných rizík vzťahovať na prasknutie potrubia, prepätie, výpadok elektrickej energie či na vodu z akvária.

TIP: Každá poisťovňa to má však trošičku inak, a preto je vhodné sa vždy vopred informovať o tom, čo obsahuje základné poistenie a čo všetko je možné pripoistiť.

Podpoistenie a nadpoistenie (prepoistenie)

Pri tomto type poistenia sa hovorí aj o takzvanom podpoistení a prepoistení. Poistná čiastka by totižto mala zodpovedať hodnote majetku poistenej nehnuteľnosti. Ak by však tejto hodnote nezodpovedala a bola by nižšia, ide o podpoistenie. V prípade poistnej udalosti by tak ale hrozilo nízke plnenie.

V opačnom prípade, pri prepoistení, je zase splátka zbytočne vysoká a neefektívna, nakoľko by poisťovňa plnila poistnú udalosť prinajlepšom do výšky hodnoty majetku.

Výhody poistenia domácnosti

Výhodou poistenia domácnosti je to, že v prípade straty a odcudzenia majetku či v prípade živelných pohrôm vám poisťovňa nahradí vzniknuté škody a vyplatí vzniknutú finančnú ujmu. Po nahlásení škody na asistenčnej službe vás kontaktuje technik, s ktorým si dohodnete termín a miesto obhliadky poškodeného poisteného majetku a ďalší postup pri riešení škodovej udalosti.

Cena poistenia domácnosti – čo ju určuje?

Nie všade budete platiť rovnako a nie všade poskytujú rovnaké služby. Aby sme to ale nejako zhrnuli, tak na výšku poistného vplýva niekoľko faktorov. Predovšetkým sa pri stanovení ceny poistného prihliada na stav a hodnotu majetku, jeho veľkosť, ale aj lokalita, v ktorej sa domácnosť nachádza.

TIP: Máte pocit, že sa vo vašej domácnosti nenájdu peniaze na jej poistenie? Existuje niekoľko spôsobov, ako ich nájsť. Jedným z nich je začať šetriť svoje náklady na bývanie. Možno práve takto ušetrené peniaze vám neskôr pomôžu pri poistnej udalosti.

Ako vybrať poistenie domácnosti

Každá poisťovňa ponúka rôzne balíky poistení, pričom každý balík poskytuje plnenie poistnej udalosti iba pri určitých škodách. Aj preto je potrebné dôkladne si naštudovať ponuku a rozhodnúť sa pre balík, ktorý vám svojím obsahom bude vyhovovať.

TIP: Takisto si pri poistení majetku všímajte aj obmedzenia a výluky spojené s poistením. V zmluve vždy nájdete podrobne rozpísané, čo ešte je a čo už nie je predmetom poistenia domácnosti.

Aké poistenie sa oplatí

Zistiť, ktoré poistenie sa vám naozaj oplatí, môže byť namáhavé a zdĺhavé. Najlepšie je v tomto prípade poradiť sa s odborníkmi v oblasti. Ak máte finančného poradcu, určite sa u neho informujte o ponuke rôznych poisťovní. Informujte sa o tom, ktorým smerom by ste sa mali vybrať, ak nechcete zbytočne dávať peniaze do poistenia, ktoré vám v prípade potreby nepomôže.

TIP: Pri poistení domácnosti sa zamerajte na to, aby krylo čo najviac rizík. Takisto sa vyhnite spomínanému prepoisteniu či podpoisteniu. V konečnom dôsledku by sa vám to mohlo vypomstiť.

V akom prípade môže poisťovňa odmietnuť poistenie domácnosti

Poistenie domácnosti nepatrí medzi povinné poistenie, je dobrovoľným poistením. Môže si ho uzatvoriť každý, no nie každému ho poisťovňa schváli. Niektoré návrhy poisťovne zamietajú. Aké sú ich dôvody?

Poisťovňa môže odmietnuť poistiť domácnosť v prípade, ak:

  • je nehnuteľnosť poškodená, zanedbávaná či zničená
  • sa nachádza v povodňových či rizikových oblastiach
  • nie je trvalo obývaná

Kedy zaniká poistenie

Poistenie domácnosti môže zaniknúť z viacerých dôvodov. Hlavnou príčinou býva uplynutie poistnej doby, ktorú nájdete v zmluve o poistení. Ďalšou príčinou môže byť zrušenie poistenia výpoveďou z vašej strany, prípadne zánikom zo zákona.

Ako zrušiť poistenie domácnosti

Rozhodli ste sa vypovedať svoje poistenie domácnosti, no neviete, ako na to? Stačí si nájsť na internete vzor výpovede a upraviť si ho podľa vlastných potrieb tak, aby vám sedeli vaše údaje. Túto výpoveď následne zašlite do poisťovne, prípadne sa tam zastavte osobne.

Zabezpečte si domácnosť

Už všeobecne by mala byť vaša domácnosť patričným spôsobom chránená. Poisťovne si to však v prípade poistenia priam vyžadujú. Ako ale chrániť svoj domov? V prípade elektronického zabezpečovacieho systému máte domov neustále monitorovaný. Upozorní vás na vniknutie neoprávnenej osoby, ale aj na vznik požiaru či únik plynu. 

Inteligentné systémy vás upozornia aj na otvorené dvere na terase či na poruchy kúrenia. Niektoré spotrebiče tak dokonca môžete nielen monitorovať, ale dokonca aj ovládať. Nemáte hneď väčší pocit bezpečia?

Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :