Výsadba ovocných stromov - návod, ako na to - bývanie.in

Prvým a dôležitým krokom na ceste k hojnej a kvalitnej úrode je správna výsadba mladého stromčeka. Tento krok býva často podceňovaný, a tak sa v nasledujúcich riadkoch pozrieme bližšie na správnu výsadbu ovocného škôlkarského výpestku. Nezabúdajte na staré známe Ako si zaseješ, tak budeš žať.

1. Výber miesta – výber pestovateľského tvaru

Skôr, ako pristúpime k samotnej výsadbe ovocných stromov, je dôležité zamyslieť sa nad vhodným pestovateľským tvarom budúceho ovocného stromu. V nadväznosti k danému tvaru treba totiž prispôsobiť jeho umiestnenie na pozemku tak, aby sme uspokojili jeho priestorové nároky.

Pestovateľských tvarov je nespočetné množstvo, ale pre jednoduchosť ich môžeme rozdeliť na intenzívne alebo extenzívne. 

Intenzívne pestovateľské tvary vyžadujú prísny, pravidelný a cielený odborný rez. Vďaka tomu nemajú vysoké priestorové nároky (steny, palmety, kordóny, štíhle vretená a iné).

Extenzívne pestovateľské tvary sa zaobídu s bežným rezom, najmä výchovným a udržiavacím, avšak zato majú vysoké nároky na priestor (voľne rastúce stromy, vysokokmene, polokmene).

Preto treba dobre zvážiť, koľko priestoru máme k dispozícii, ako intenzívne chceme do výsadby zasahovať a ako chceme, aby náš ovocný strom v budúcnosti vyzeral.

Okrasné záhrady

Dnes je už bežné použitie ovocných stromov i v okrasných záhradách, a tak strom, mimo účelu získania bohatej úrody, môže mať za úlohu v priestore plniť i estetickú funkciu. Tá však môže byť niekedy v rozpore s prísnym pestovateľským tvarom.

Rovnako dôležité, ako vyčlenenie dostatočného priestoru, je umiestniť budúce výpestky na pozemku tak, aby mali dostatok svetla, potrebného najmä pri dozrievaní a vyfarbovaní budúcej úrody.

2. Výber odrody

Vzhľadom na vybraný pestovateľský tvar pristúpime k výberu odrody. Opäť tu platí, že pri intenzívnych pestovateľských tvaroch je potrebné dôslednejšie vybrať správnu odrodu. Pre extenzívne tvary môžeme použiť ľubovoľnú odrodu. Správny výber by sa mal riadiť aj pestovateľskou oblasťou, v ktorej sa daný pozemok nachádza.

V dnešnej dobe je na výber obrovské množstvo odrôd, nových, ako i starých, historických, rezistentných na mnohé choroby, a podobne. Ak si s výberom neviete rady, odporúčame poradiť sa s odborníkom, ovocinárom.

3. Výber sadbového materiálu a termín výsadby

Termín výsadby sa zásadne riadi zadováženým typom ovocného výpestku. Rastliny si môžeme zakúpiť prostokorenné (tiež voľnokorenné), alebo s koreňovým balom (tiež krytokorenné, črepníkové).

Prostokorenný sadbový materiál

Termín výsadby tohto typu sadeníc je úzko špecifikovaný dostupnosťou na trhu, ktorá sa viaže na fakt, že manipulácia s týmto typom výpestku sa prevádza zásadne v bezlistom stave, a teda v čase neskoršej jesene, prípadne skorej jari

Pri vyorávaní, resp. vykopávaní rastlín dochádza k značnému poškodeniu koreňového systému rastliny, a takto poznačený koreňový systém by nedokázal zásobiť celú olistenú transpirujúcu nadzemnú časť.

Ideálnym termínom je práve neskoršia jeseň (od polovice októbra do novembra), kedy má ešte zem dostatočnú teplotu pre tvorbu nových koreňov, a tak nám sadenica do plného zamrznutia pôdy stihne ešte čiastočne zakoreniť. Zakoreneniu neublížia ani skoršie prízemné mrazy, pri ktorých ešte pôda nestihne hlbšie premrznúť.

Výhodou tohto typu je nízka zriaďovacia cena, jednoduchá manipulácia a skladnosť rastlín. Nevýhodami je spomínaný presný termín výsadby, možnosť poškodenia koreňového systému pri doprave a nutnosť čo najrýchlejšej výsadby po zakúpení, a teda ťažšieho skladovania rastlín.

Tento typ sadbového materiálu je v praxi najpoužívanejší.

Sadenice s koreňovým balom

Druhou možnosťou je použitie výpestkov s koreňovým balom, či črepníkových rastlín. Tento typ rastlinného materiálu sa striktne neviaže na termín, keďže rastliny vysádzame počas ich rastu, kedy plne asimilujú a transpirujú. Za predpokladu zabezpečenia dostatočnej zálievky ich na stanovisko vysádzame v priebehu celého roka.

Výhodami tohto typu je teda časová neobmedzenosť výsadby v priebehu vegetačného obdobia, vysoká ochrana koreňov pri doprave a manipulácii, a odpadá tu nutnosť čo najrýchlejšej výsadby po zakúpení sadeníc.

Nevýhodou je vyššia zriaďovacia cena, náročnejšia manipulácia a doprava, a horšia skladnosť.

4. Výsadba

Ak sme sa úspešne prehrýzli výberom stanoviska, výberom pestovateľského tvaru, výberom vhodnej odrody a následným nákupom sadenice, môžeme pristúpiť k samotnej výsadbe nášho ovocného výpestku.

Výkop

Výkop by mal byť aspoň o polovicu väčší, ako je veľkosť koreňového balu, prípadne dĺžka koreňov pri prostokorennom výpestku.

Na pozemkoch s dobrou štruktúrou pôdy, pôdy bohatej na živiny (čiernica, černozem, fluvizem) nie je nutné nijako pôdu obohacovať a sadíme do nej priamo.  

Pri pôdach chudobných na živiny, pôdach ťažkých, ílovitých, alebo naopak pôdach príliš ľahkých, piesočnatých postupujeme nasledovne.

  • Na spodok vykopanej jamy nasypeme maštaľný hnoj a prisypeme zeminu v zhruba rovnakom množstve. Dôkladne premiešame rýľom. Táto vrstva by mala zapĺňať iba takú časť jamy, aby sa jej korene sadby priamo nedotýkali. Nič nepokazíme, ak túto vrstvu zasypeme vrstvou kompostovej zeminy, už bez maštaľného hnoja. 
  • Pri výsadbe rastlinu zasypávame kompostovou zeminou, bohatou na živiny a organické látky, aby sme zabezpečili čo najlepšie zakorenenie výpestku.

V prípade, že sme zakúpili prostokorenné sadenice, pred výsadbou ich umiestnime na niekoľko hodín (ideálne 12 a viac) do nádoby s vodou, aby sa ňou rastlina, a najmä korene, dobre zásobili.

Príprava sadby

Predtým, ako sadbu umiestnime do pripravenej jamy, jej skontrolujeme korene. Poškodené a polámané korene zakrátime za ranou tak, aby nám na sadenici ostali iba korene zdravé, s ostrými reznými ranami po náradí, a rastlina sa príliš nevyčerpávala hojením veľkých rán. 

Suché korene môžeme odstrániť celé. Zdravé a nepoškodené korene zakrátime o 3 až 5 centimetrov, aby sme podporili tvorbu nových a vlásočnicových koreňov. Ideálne je poskracovať čo najviac koreňov, avšak tak, aby sme odstránili čo najmenšie množstvo koreňa. Korene striháme kolmo, aby rezné rany na koreňoch mali čo najmenšiu plochu.

TIP: Pred samotným sadením prostokorenného výpestku si môžeme do jamy zatĺcť kôl, ktorý bude oporou mladej rastline. Zatlčením vopred predídeme poškodeniu rastliny, ale najmä koreňov pri jeho zatĺkaní po výsadbe.

Umiestnenie výpestku

Do pripravenej jamy umiestnime výpestok, pričom dbáme na to, aby všetky korene boli niekoľko centimetrov pod zemou a zároveň tak, aby miesto vrúbľovania bolo približne 10 cm nad terénom. V žiadnom prípade sa nesmie stať, že zasypeme aj miesto vrúbľovania!

V takom prípade sa môže stať, že sa zakorení samotný vrúbeľ, a tak prídeme o jeho ušľachtilé vlastnosti a sadenica by zplanila.

Pri zasypávaní koreňov rastlinou jemne natriasame, aby sa zemina dostala všade medzi ne, vyplnila všetok priestor a neostali medzi koreňmi medzery vyplnené vzduchom. Zeminu zľahka utlačíme nohou, najprv na okraji výkopu, dosypeme potrebné množstvo zeminy a zľahka utlačíme už i pri rastline.

Nakoniec výpestok uviažeme ku kolu a kvalitne zavlažíme dávkou aspoň 15-tich litrov vody.

5. Ochrana pred ohryzom a iným mechanickým poškodením

Ak hrozí na pozemku poškodenie sadenice ohryzom divej zvery, domácimi hospodárskymi zvieratami, alebo trebárs i poškodenie hravým štvornohým miláčikom, zvážime použitie ochrany mladého výpestku. 

V praxi sa stretávame s mnohými riešeniami takejto ochrany, od plastových ochranných plátov, až po svojpomocne vyrobeným obalením rastliny „zajačím“ pletivom.

Postupujeme tak, že buď obaľujeme iba samotný kmeň ovocného výpestku, alebo do vzdialenosti približne 30 cm od kmienika zatlčieme do tvaru rovnostranného trojuholníka tri roxorové prúty s priemerom približne 10-12 mm tak, aby bol kmienik presne uprostred. 

Okolo týchto prútov ovinieme plastovú ochranu alebo pletivo, a drôtom ho o ne ukotvíme. Veľkosť trojuholníka i výšku pletiva pochopiteľne prispôsobíme veľkosti vysádzaného výpestku. Pri ovinutí iba kmeňa končíme s výškou pochopiteľne pod prvým kostrovým konárom, pri použití prútov si môžeme dovoliť ochrániť i spodné konáre korunky stromu.

6. Starostlivosť po výsadbe

Pri výsadbe rastlín s koreňovým balom, najmä v letnom období, musíme rastline zabezpečiť výdatnú zálievku, ideálne automatickou kvapkovou závlahou. Ak však nie je k dispozícii, je nutné rastliny denne zavlažovať. Pri neskorej jesennej i skorej jarnej výsadbe je potreba pravidelnej zálievky omnoho menšia.

O niekoľko dní pôda vo výkope aj vďaka zálievke uľahne, preto doplníme chýbajúcu zeminu.

TIP: Na pôdu okolo vysadenej rastliny rozprestrieme mulč (kôra, štiepka, slama), čím zabránime prílišnému vysychaniu pôdy a zároveň zamedzíme rastu burín.

Na čo netreba zabúdať?

Na záver sme si pre vás pripravili malý ťahák, na čo pri výsadbe stromov nezabudnúť.

  1. prostokorenným sadeniciam namočiť korene pred výsadbou do vody
  2. prostokorenným sadeniciam zastrihnúť korene pred výsadbou
  3. miesto vrúbľovania umiestniť 10 cm nad terén, nikdy nezasypať!
  4. výdatne zaliať
  5. …a keďže rastliny sú živé tvory, sadiť ich s láskou 😉
Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :