CE ZA AR 2021 - Poznáme víťazov - byvaniein.sk

Architektúra spadá medzi umenie a vedu, vďaka ktorej je možné prejaviť navonok svoje estetické hodnoty a kultúru. Vďaka architektonickým dielam je možné realizovať objekty, ktoré majú širokú škálu funkcií a priaznivých účelov, ako napríklad umelecký, reprezentatívny a praktický účel. A práve takýmto dielam sa na Slovensku odovzdáva aj architektonické ocenenie CE ZA AR, ktoré za rok 2021 pozná svojich víťazov. 

Architektonické ocenenia na Slovensku

Medzi významné ocenenie, ktoré sa udeľuje už od roku 1964, je Cena Dušana Jurkoviča, ktorá  patrí medzi najstaršie architektonické ocenenia udeľované na Slovensku. Ďalším významným ocenením je Cena Arch, Cena Emila Belluša, Cena profesora Martina Kusého, Cena profesora Milana Lacka alebo cena Stavba roka. Všetky tieto ocenenia majú dlhoročnú tradíciu a za sebou množstvo ocenených skvostov architektonickej tvorby.

Architektonické ocenenie CE ZA AR

Ocenenie za architektúru CE ZA AR je udeľované Slovenskou komorou architektov už od roku 2002. Preto aj v tomto prípade platí, že získať toto ocenenie je pre architektov veľká česť. Podstatou udeľovania ocenenia je predstaviť výkony slovenských architektov, upozorniť širokú verejnosť na hodnotu architektonických diel a vzdelávať ich o poslaní architektov. Do súťaže sa môžu prihlásiť architekti a architektky, ktorí sú členmi Slovenskej komory architektov.

Nominovaný Rodinný dom CLT16, autori: architekti z ateliéru Ateliér Molnár – Peráček s. r. o.

Ocenenie za architektúru CE ZA AR v roku 2021

Ani v roku 2021 tomu nebolo inak a architekti mohli zapojiť svoje architektonické diela do 6 rôznych kategórií, a to do kategórie Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Interiér, Exteriér a Fenomény architektúry. 7. kategóriu tvorí Cena verejnosti, ktorú neudeľuje porota. Do prvého kola v roku 2021 bolo nominovaných až 81 architektonických diel, z ktorých odborná medzinárodná porota vybrala 18 diel.

Nominácie architektonických diel CE ZA AR 2021

Do úzkeho výberu 18 nominovaných diel sa dostali tieto architektonické diela, ktoré boli zaradené do 6 súťažných kategórií. V kategórii Rodinné domy boli nominované diela Dom pre rodinu s domácimi zvieratkami, DOM V, Rodinný dom CLT16 navrhnutý architektmi z Ateliéru Molnár – Peráček s. r. o. a Rodinný dom zo storočného humna. Do druhej kategórie, a to Bytové domy, sa dostali diela Bytové domy Kamence, Etapa 1 a Domy Roličky. Nominácie v kategórii Fenomény architektúry boli nasledovné, a to Hrad Uhrovec – Hospodárska budova, Obnova a adaptácia secesnej vily v Tatrách, Rodinný dom zo storočného humna a Súkromná základná škola Guliver

V kategórií Interiér nájdeme nominovaný Byt N1M, Nehera, 1903 a v kategórii Exteriér naopak diela Neformálne mo(nu)menty a Vyhliadková veža Devínska Kobyla. Medzi Občianske a priemyselné budovy sa dostali stavby Administratívna budova Veterná, Likérka, Pradiareň 1900, Polyfunkčný dom “The Corner” a Súkromná základná škola Guliver. Všetky informácie o nomináciách nájdete aj na tejto webovej stránke

Medzinárodná odborná porota CE ZA AR 2021

Medzinárodnú odbornú porotu zastupovali architekti Slovenskej, Českej republiky a  Holandska. Za Slovenskú republiku to boli Ing. arch. Peter Moravčík, Ing. arch. Pavol Šilla a rektorka VŠVU doc. Mgr. Bohunka Koklesová PhD.. Za Českú republiku doc. Ing. arch. Jakub Cigler, Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. Štěpán Valouch a za Holandsko architektka ir. Táňa Buijs-Vítková.

Dvadsiaty ročník udeľovania ocenenia CE ZA AR

Keďže sa v súčasnosti na celom svete rieši najmä boj proti klimatickej kríze, tak sa aj SKA rozhodla niesť udeľovanie cien CE ZA AR v roku 2021 v tomto duchu a s mottom „Zelená pre architektúru“. Cieľom však bolo priniesť povedomie o tom, že účinným riešením tohto problému môže byť aj kvalitný urbanizmus a architektúra. Ceny boli odovzdané 7. októbra 2021 počas galavečera v bratislavskej Starej Tržnici, ktorý bol  odvysielaný aj na Dvojke (RTVS). Za touto koncepciou slávnostného odovzdávania cien CE ZA AR stojí predstavenstvo SKA pod vedením Ing. arch. Iľju Skočka a režiséra Mgr. Petra Núñeza.

Laureáti ocenenia CE ZA AR v 2021

Ocenenie za architektúru CE ZA AR 2021 bolo odovzdané šiestim architektonickým dielam a týmto architektom.   

Kategória Rodinné domy – DOM V

V kategórií Rodinné domy vyhrala architektúra s názvom Dom V nachádzajúca sa v Bratislave, na ktorej sa podieľali architekti Ing. arch. Martin Skoček, Ing. arch. Lucia Miklová a krajinný architekt Ing. Michal Marcinov. Ide o rodinný dom, v ktorom krásne vidieť princíp tradičného trojdielneho dedinského domu, avšak zaujímavá je jeho poloha, tvarovanie krovu, ktoré umožňuje prístup východného svetla pomocou svetlíkov a tiež priestranná predsieň, ktorá je orientovaná do záhrady.

DOM V, autor: Ing. arch Martin Skoček, fotograf: Matej Hakár
DOM V, autor: Ing. arch Martin Skoček, fotograf: Matej Hakár

Kategória Bytové domy – Bytové domy Kamence

Ocenenie v tejto kategórii bolo odovzdané za architektúru Bytové domy Kamence v 1. etape v Kysuckom Novom Meste. Architektmi tejto stavby sú Ing. arch. Michal Sulo, Ing. arch. Miriam Lišková a krajinní architekti Ing. Ján Augustín a Ing. Iveta Augustínová. Ide o architektonické dielo, ktoré v sebe nesie koncept riešenia urbanistického celku. Prvú etapu pripravovanej obytnej zóny tvorí trojica bytových domov, ktorá ponúka mnoho zelene,  množstvo bytov s predzáhradkami a mezonetových bytov s terasami. 

Kategória Fenomény architektúry – Hrad Uhrovec – Obnova hospodárskej budovy

Ocenenou architektúrou v kategórii Fenomény architektúry je Hrad Uhrovec – Obnova hospodárskej budovy, ktorej architektmi sú Mgr. arch. Martin Varga a Ing. arch. Martin Kvitkovský. Pri tejto architektúre išlo o komplexnú obnovu neskororenesančnej hospodárskej budovy, ktorá vytvára priestor aj na výstavy, ubytovanie hostí alebo slúži ako prednášková sála. Ide o projekt, v ktorom bol minimalizovaný zásah do pôvodnej substancie pamiatky.

Kategória Interiér – Byt 1903

V kategórii Interiér získala ocenenie CE ZA AR architektúra Byt 1903, ktorý je lokalizovaný v Trnave. Architektmi tohto interiéru sú Mgr. art. Richard Kilo a Ing. arch. Matej Honč. Pri tomto interiéri ide o veľmi odvážne a experimentálne dispozičné riešenie bytu, ktoré však nenarušuje vzdušnosť a veľkorysosť priestoru v interiéri.

Byt 1903, autori: Mgr. art. Richard Kilo a Ing. arch. Matej Honč, fotograf: Matej Hakár

Kategória Exteriér – Neformálne mo(nu)menty

Architektúra s názvom Neformálne mo(nu)menty sídliaca v Bratislave si zaslúži ocenenie CE ZA AR v kategórii Exteriér. Za touto architektúrou stojí kolektív VŠVU, ktorý vytvoril spoločnú výstavu troch diel pozdĺž Chorvátskeho ramena. Tieto mo(nu)menty sú tvorené z 3 objektov, a to Desire Lines, ktorý znázorňuje negatív fragmentu petržalskej krajiny, Míľniky, ktoré predstavujú priestorové rozloženie betónových blokov v krajine Petržalky ako rez jej históriou a Terminál, ktoré predstavuje miesto, kde sa krížia cesty a smery.

Kategória Občianske a priemyselné stavby – Súkromná základná škola Guliver

Ocenenou architektúrou v kategórii Občianske a priemyselné stavby sa stala Súkromná základná škola Guliver v Banskej Štiavnici. Architektmi tejto stavby sú Ing. arch. Richard Murgaš, Ing. arch. Martin Lepej a  Ing. arch. Lukáš Cesnak. Toto architektonické dielo spája dizajnérsku kvalitu, ale aj kvalitu priestorov, ktoré presahujú štandardy v oblasti školských stavieb nielen na Slovensku, ale aj vo svete.

Cena verejnosti CE ZA AR 2021 

Cenu verejnosti neudeľuje hlavná porota, ale udeľuje sa na základe internetového hlasovania. Z celkového počtu hlasov 11 712 získalo až 3 987 hlasov architektonické dielo Hrad Uhrovec – Hospodárska Budova.

Ocenenie CE ZA AR za architektonické diela sú za rok 2021 odovzdané a my sa už môžeme tešiť na najbližší rok a očakávať, aké ďalšie architektonické skvosty budú predstavené a ocenené.  

Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :