Zakladanie a údržba trávnika II. - trávny koberec - Byvaniein.sk

V predošlom článku o zakladaní a údržbe trávnikov sme sa venovali vysievaným trávnikom. Dnes sa zameriame na trávny koberec, jeho pokládku, inak označovanú aj ako zakladanie trávnika mačinovaním, a spomenieme si aj údržbu takéhoto typu trávnika.

Na záver si povieme aj o samotnom výbere spôsobu založenia trávnika a o výhodách a nevýhodách vysievaných trávnikov a trávnikových kobercov.

Zakladanie trávnika mačinovaním

Zakladanie trávnika mačinovaním, resp. pokládku trávnych kobercov, vykonávame najmä kvôli okamžitému efektu, ale i krátkemu trvaniu od nápadu po prvé bosé behanie po trávniku. Tento typ trávnika je veľmi rýchlo použiteľný ako na relax, tak aj na šport, pretože v relatívne krátkom čase máme zo zaburinenej plochy kvalitný ročný trávnik pripravený k používaniu.

Príprava pôdy

Plochu pre kladenie trávnych kobercov pripravujeme rovnakým spôsobom, ako pri vysievanom trávniku, avšak jemné spracovanie pôdy a jemná modelácia nemusí byť tak dôkladná a precízna. 

Pôdu zbavíme burín, skypríme, odstránime veľké kamene a zrovnáme. Ak je príliš kyprá, jemne ju zhutníme valcom tak, aby nám ostala kyprá iba asi centimetrová vrchná vrstva. Na rozdiel od vysievaného trávnika, nie je nutné dodanie záhradného substrátu, či kompostovej zeminy. Pôdu vyhnojíme dávkou NPK či iného trávnikového hnojiva v dávke 20-25 g/m².

Termín pokládky trávneho koberca

Jednou z výhod zakladania trávnikov mačinovaním, v porovnaní s vysievaným trávnikom, je možnosť pokladať ho v priebehu celého vegetačného obdobia.

Pokládka trávneho koberca

Jednotlivé pásy trávneho koberca rozprestierame na terén formou tehlovej väzby, ktorá zabezpečí lepšie previazanie jednotlivých pásov a kompaktnosť trávnych mačín. Prvý rad začneme celým pásom, druhý polovicou pásu a týmto systémom pokračujeme. Pás rozvinieme, uchopíme, jemne nadvihneme a poriadne ho pritlačíme v oboch smeroch, smerom k predchádzajúcemu riadku a smerom k predchádzajúcemu pásu. 

Nadvihnutím okrajov môžeme skontrolovať, ako nám sedia a lícujú jednotlivé rezy trávnej mačiny. V prípade potreby ich k sebe napasujeme, akoby sme ich zipsovali. Takto docielime, aby sa nám jednotlivé pásy nikde neprekrývali, no zároveň, aby nám nezostávali ani voľné špáry. Pri takejto pokládke sú rezy a okraje jednotlivých pásov skoro nepostrehnuteľné.

TIP: Ak nám predsa kde-tu nejaká špára alebo medzera vznikne, napríklad aj nerovným rezom dodaného koberca, jednoducho ju následne vysypeme pôdou, záhradným substrátom alebo kremičitým (riečnym) pieskom.

Ukladanie jednotlivých trávnych kobercov

Koberce pokladáme kladením k sebe, čo znamená, že začíname od vzdialenejšej, zadnej, strany plochy tak, aby sme ukladali stojac vždy na teréne a po uloženom koberci už nešliapali. 

Ak si situácia vyžaduje ukladať ich od seba, a teda tak, že ďalšie pásy ukladáme už z položeného koberca, na koberec si položíme dlhú širšiu latu a pohybujeme sa zásadne po nej, aby sme nový koberec neudupali a nedeformovali. 

Rovnako i pri ukladaní k sebe sa odporúča ukladať z laty, najmä, ak je povrch terénu mäkší. V záhradníckej praxi sa užíva i jemné zrovnanie šľapají po topánkach hrabličkami vždy po položení radu a pred položením nasledujúceho.

Vo svahu pokladáme pásy trávnych kobercov zásadne po vrstevnici a pri väčších sklonoch terénu jednotlivé pásy k terénu klincujeme drevenými kolíkmi. Tie zatlčieme do koberca až na úroveň hliny. Klince môžeme po zakorenení koberca vytiahnuť, no nemusíme, pretože v pôde pomerne rýchlo zhnijú.

Objednávanie trávneho koberca

Pri objednávaní trávneho koberca netreba zabudnúť objednať niekoľko metrov štvorcových naviac. Tie nám pokryjú straty vzniknuté napríklad pri orezávaní okrajov, nahradia prípadný poškodený koberec pri preprave, či vyrovnajú straty vzniknuté zosušením roliek koberca, ak pokládku prevádzame v horúcich letných dňoch. 

Pokiaľ má trávnik pravidelné okraje (štvorec, obdĺžnik), postačí nám menšie množstvo rezervy (približne 1-1,5 % z celkovej výmery plochy), no pri nepravidelných líniách okraja je lepšie zvoliť väčšie množstvo (2-3 %). V zásade je lepšie, ak nám trochu trávnika zostane, ako má meter-dva chýbať.

Pokládka trávneho koberca v jeden deň

Trávny koberec je ideálne položiť v jeden deň, a preto pri pokládke veľkých plôch je nutné zhodnotiť, či vieme mačiny v priebehu jedného dňa aj reálne uložiť. V prípade, že si nie sme istý, či sme toto schopný zvládnuť, objednáme radšej polovicu množstva na jeden deň, a druhú polovicu na deň nasledujúci.

Pokládka trávneho koberca v chladnejšom období

Ak koberce pokladáme v chladnejšom období, s teplotou okolo 10°C, je možné trávnik doklásť aj nasledujúci deň, no v lete takúto možnosť nemáme, pretože nám trávnik do nasledujúceho dňa môže uschnúť, prípadne sa zapariť.

TIP: Pred samotnou pokládkou môžeme na upravený terén umiestniť sieť proti krtom. Pásy siete ukladáme tak, aby sa nám okraje prekrývali približne 5-10 cm.

Valcovanie a zálievka

Položený trávny koberec nakoniec kvalitne povalcujeme, najlepšie širokým valcom, a ideálne v dvoch na seba kolmých smeroch. Nezabúdame ho výdatne zavlažiť.

Starostlivosť o čerstvo položený trávnik

Pri samotnej výrobe roliek trávneho koberca prišiel trávnik o množstvo jemných koreňov. Je ho preto nutné, pokiaľ nám nezakorení, výdatne zavlažovať.

Ak máme k dispozícii automatický závlahový systém, nastavíme zalievanie v menších dávkach, a to 3-krát denne. Inak je potrebné zavlažovať ho výdatne minimálne raz denne.

V prvých dvoch týždňoch sa snažíme na trávnik vstupovať čo najmenej, iba ak je to nutné, ideálne však vôbec. Po dvoch týždňoch by už mal byť trávnik zakorenený, a nemal by sa dať od terénu odtrhnúť. Je to zároveň i čas, kedy môžeme pristúpiť k prvej kosbe. Kosíme približne na 6 cm, a túto výšku kosenia dodržiavame ešte minimálne ďalšie dva až tri týždne. Po 4 až 5 týždňoch, keď je už trávnik dostatočne prekorenený, môžeme začať kosiť na nami požadovanú výšku. Taktiež môžeme začať s jeho hnojením.

Ako si vybrať spôsob založenia trávnika

Mnoho ľudí nevie, ako si zvoliť vyhovujúci spôsob založenia svojho trávnika. Tu si je treba uvedomiť účel, za akým trávnik zakladáme, akú veľkú plochu sa chystáme zatrávniť, koľko času máme k dispozícii, ako dlho chceme trávnik plne využívať, ako i svoju finančnú dispozíciu.

Výhody a nevýhody jednotlivých spôsobov

Výhody vysievaného trávnika

Výhodou vysievaného trávnika je jeho odolnosť voči klimatickým podmienkam, chorobám a škodcom, keďže vyrástol priamo v podmienkach, kde bude rásť, a na podmienky prostredia si zvykal v podstate od semienka. 

Jeho ďalšou výhodou je, že pri svojpomocnom založení, a teda investícii svojho času a vlastnej práce, je počiatočná finančná investícia podstatne nižšia.

Nevýhody vysievaného trávnika

Nevýhodou je náročná príprava terénunásledná starostlivosť o mladý klíčiaci trávnik. To znamená väčšiu prácnosť a dlhšiu dobu, kým máme trávnik plne k dispozícii.

Trávny koberec a jeho výhody

Výhodou kobercového trávnika je okamžitý efekt, krátka doba od nápadu po jeho plné využitie a menej náročná príprava a následná starostlivosť.

Nevýhody trávneho koberca 

Nevýhodou, ktorá mnoho ľudí zvykne odradiť, je najmä vyššia zriaďovacia cena.

Na internete či v tlači sa bežne stretnete s mnohými článkami, ktoré uvádzajú obrovský rozdiel v zriaďovacích nákladoch. Často označia založenie trávnika pokládkou za niekoľkonásobne drahšie ako trávnik založený výsevom.

Táto informácia je dosť zavádzajúca a mätúca, pokiaľ nie je dostatočne popísaná.

Je pravdivá iba vzhľadom na fakt, že trávne osivo vychádza cenovo približne 0,3 eur/m², zatiaľ čo m² trávneho koberca stojí približne 4 eurá. Avšak, zakúpením trávneho koberca či osiva nie je realizácia trávnika ani zďaleka hotová.

Tvrdenie, že trávnik z predpestovaných trávnych kobercov je niekoľkonásobne drahší ako trávnik z výsevu, platí iba v prípade svojpomocnej realizácie. V momente, keď si dáte trávnik zhotoviť záhradníckou či inou odbornou firmou, zistíte, že zas taký veľký niekoľkonásobný rozdiel to vôbec nie je.

Rozdiel je schovaný v práci, v jej náročnosti i trvaní 

Príprava terénu pre výsev trávnika je podstatne komplexnejšia, náročnejšia a precíznejšia v porovnaní s prípravou terénu pred pokládkou. Taktiež následná starostlivosť o výsev, ako postreky selektívnym herbicídom či dosievanie, si vyžadujú dodatočnú prácu, a teda čas, materiál a ďalšie finančné prostriedky.

Pri svojpomocnej realizácii trávnika, investovaní vlastnej práce a času, je vysievaný trávnik niekoľkonásobne lacnejší ako trávnik z mačín. Toto tvrdenie však neplatí, ak si dáme trávnik zhotoviť špecializovanou firmou.

Vysoká náročnosť prác a následnej starostlivosti s vysievaným trávnikom vyvažuje vysoké zriaďovacie náklady za trávny koberec.

Ak sa teda sústredíme na cenu, zásadný rozdiel je v tom, či sa chystáme zriadiť si ho sami, alebo plánujeme tieto práce zveriť do rúk odborníkom. Pri svojpomocnej realizácii je voľba jednoznačne na strane vysievaného trávnika, pri realizácii firmou je to diskutabilné, pretože taký markantný cenový rozdiel to už nie je.

Ak sme rozhodnutí založiť si trávnik sami, tak máme na jednej strane časovo náročnejšiu, pracnejšiu, ale lacnejšiu možnosť cestou výsevu, a na strane opačnej rýchlejšiu, jednoduchšiu, ale zároveň drahšiu možnosť formou pokládky trávneho koberca.

Ktorý spôsob je teda lepší?

Jednoznačný verdikt sa povedať nedá, pretože to závisí na konkrétnych premenných, ktoré vstupujú do rovnice, aby nám poskytli finálne riešenie. 🙂 Ktorý typ trávnika sa vám viac pozdáva? Trávny koberec, alebo vysievaný trávnik?

Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :