Aká je skutočná cena prerábok a dodatočných prác v stavebníctve? - Byvaniein.sk

Spoločnosť PlanRadar, jedna z popredných európskych platforiem pre digitalizáciu procesov počas výstavby a správy nehnuteľností, nedávno publikovala výsledky výskumu, ktorý analyzoval hlavné príčiny a dôsledky prerábok a dodatočných prác v oblasti stavebníctva. Výsledky zahŕňajú všetky práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté do plánu a rozpočtu projektu. Môže ísť napríklad o dodatočné konštrukčné alebo inštalačné práce, rozšírenie pôvodného rozsahu prác, opravy chýb a pod. Dodatočné práce zvyčajne vyžadujú aj dodatočné zdroje, ako je čas, materiál a pracovná sila. Zároveň môžu mať veľký vplyv na harmonogram a náklady projektu. Podľa výsledkov výskumu sa môžu samotné náklady zvýšiť až o 20 %, priamo na Slovensku dokonca až o 30 %. Tieto čísla sú alarmujúce a poukazujú na potrebu efektívnejších stratégií a procesov pre riadenie projektov a zníženie množstva následných opráv.

 

„Kľúčovým faktorom každej obchodnej stratégie je čas. To sa vo výraznejšej miere prejavuje v stavebnom priemysle, kde sú prerábky a dodatočné práce bežné a spôsobujú oneskorenia, ktoré sa všetkým zainteresovaným stranám veľmi predražia,“ uvádza  Sander van de Rijdt, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti PlanRadar. „Nepredvídateľné situácie spôsobené prerábkami majú dopady nielen z ekonomického hľadiska. Vplýva to aj na celý projekt a biznis ako celok. Je však možné im veľmi jednoducho predísť, ak použijete tie správne riešenia“, dodáva.

 

Výskum spomedzi viac ako 2500 zákazníkov spoločnosti PlanRadar zisťoval dôvody nesprávnej praxe v sektore stavebníctva: väčšina respondentov uviedla ako hlavnú príčinu zlú komunikáciu medzi zainteresovanými stranami (v 12 z 15 krajín), nedostatočnú organizáciu a správu dokumentov a chyby pri kontrole kvality. Tieto faktory viedli nielen ku zvýšeným nákladom, ale aj k oneskoreným dodávkam, poškodeniu vzťahov medzi dodávateľmi a klientmi, zníženiu spokojnosti zákazníkov a k celkovému poškodeniu reputácie spoločnosti.

 

„V súčasnej dobe, kedy sa trh musí pasovať s množstvom výziev, je potrebné zlepšiť kontrolu kvality. Vďaka menšiemu počtu prerábok to môže spoločnostiam priniesť úspory až v miliónoch eur ročne,“ uvádza Ibrahim Imam, spoluzakladateľ a CEO spoločnosti PlanRadar. „Platforma pre digitalizáciu stavebných procesov PlanRadar znižuje riziko nevyhnutných opráv a umožňuje firmám znižovať zbytočné náklady navyše, čo je prirodzene podstatný faktor na ceste úspechu a ďalšiemu rastu“, dodáva.

 

Výsledky analýzy poukázali na fakt, že okrem priamych ekonomických škôd a poškodenia dobrého mena spoločnosti môžu prerábky viesť aj k situáciám, kedy vznikne nielen nárok na reklamáciu z dôvodu porušenia zmluvy, ale aj k ďalším legislatívnym problémom. Taktiež dochádza k plytvaniu materiálom, čo má za následok negatívny vplyv na životné prostredie a spoločnosť. Navyše je známe, že každá oprava a práca navyše negatívne ovplyvňuje morálku pracovníkov, zvyšuje ich frustráciu a znižuje motiváciu, čo má zásadný vplyv na produktivitu práce. Ani tieto riziká by sa vzhľadom na nedostatok pracovnej sily v odbore nemali podceňovať.

Titulný obrázok: Freepik.com

 

Odoberať
Upozorniť
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Výška div potrebná na povolenie bočnej lišty
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :